Sửa và Thay bàn phím Laptop

Sửa chữa, thay thế keyboard laptop

Sửa bàn phím laptop bị chạm, liệt phímlaptop của tôi mấy bữa nay bị liệt một số phím. Ban đầu là phím chữ H sau đến chữ G